Kyrkans framtid är ett bloggsamarbete vars nuvarande syfte är att fungera som en tankesmedja på nätet för Svenska kyrkan. Vi vill uppmuntra till fördjupad eftertanke och samling kring vår Herre Jesus Kristus och med hjälp av vår i historien grundade identitet som en, allmän, helig och apostolisk kyrka söka oss ned i djupet av de källor hela Kyrkan har att finna skatter i.

Klicka här för att läsa mer

Om tidigare Kyrkans Framtid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *