I Sverige är det mycket populärt att konfirmera sig som ungdom. Många kanske undrar varför och varför man behöver eller ska göra detta? Om du har ett barn som börjar komma upp i åren för att konfirmera sig så kan det vara bra att ta reda lite på vad det handlar om. Följande är en kort beskrivning, även om det finns många olika slags konfirmationer som är uppbyggda på olika sätt.

Rent teologiskt och traditionellt så handlar konfirmationen om en bekräftelse på att vi är älskade av Gud. Men det ligger störst vikt vid det praktiska vid en konfirmation. Konfirmander befinner sig i en ålder då man som person funderar mycket på djupa frågor. Konfirmationen är en tid då man kan utforska bibeln och pröva sig själv i vad man tror på, hur man tror och vad man vill göra med tron i sitt liv. Man kommer att få lära känna kyrkan lite bättre, om man inte är uppväxt med att gå i kyrkan så kommer man att få lära känna kyrkan ganska mycket bättre. Man kommer att få vara med på gudstjänster för att förstå hur kyrkan olika delar sitter ihop. För att konfirmeras så behöver man vara döpt. Därför erbjuds dop för de som inte är döpta under tider konfirmationen är igång.

Konfirmanderna kommer att skapa en grupp som de kommer att träffa och diskutera saker och ting samt göra vissa saker tillsammans. Det finns som sagt olika typer av konfirmationer. Det finns de som pågår under ett helt år och där man ses i sin konfirmationsgrupp några gånger under helgerna, 1-2 gånger per månad ungefär. Sedan finns det de som pågår ständigt under en eller två veckor under sommaren och där man bor över på någon slags gård eller liknande. Beroende på vad man önskar kan man välja fritt. Vanligtvis följer man vad sina kompisar gör men var inte rädd för att gå emot strömmen om du skulle vilja testa på något som de andra inte vill.

Konfirmationen är en vacker och viktigt del av den svenska traditionen och kulturen, samt en tid då man som ungdom får finna vad man tror på. Förhoppningsvis kommer denna tradition att länge finnas kvar.

Konfirmation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *