Visste du att kristendomen är den mest förföljda religionen som finns? Siffror från olika människorättsorganisationer visar på att 80% av de som blir förföljda för sin tro är kristna. Det finns alltså inte minsta tvivel om att kristendomen är den religion som innebär högst fara för de människor som erkänner sig som följare av den.

Open Doors är en av de människorättsorganisationer som arbetar mot denna förföljelse av kristendomen och dess följare. De publicerar bland annat varje år en lista över de länder där förföljelsen är som störts. De delar upp de 50 värsta länderna att bo i som kristen i 4 skikt; Moderat förföljelse, Allvarlig förföljelse, Extrem förföljelse och Total förföljelse. Tre länder kvalificerar in sig som länder där kristna lider av total förföljelse; Irak på tredje plats, Somalia på andra plats och Nordkorea på första plats. I dessa länder är det lika med livsfara att överhuvudtaget nämna någonting som kan kopplas samma men kristendom, namnet Jesus eller kristna. Människor avrättas, ibland på öppen gata, endast för att de har en tro på Jesus. Efter Nordkorea, där ingen religion överhuvudtaget är tillåten, kommer 9 st muslimska länder i följd, där de flesta kvalificerar in sig som länder i extrem förföljelse. Här är det också många gånger lika med livsfara att erkänna att man är kristen, men är det inte livet som är i fara så är det allting annat. Kristendom är förbjuden enligt lag så fängelsedomar, fråntagande av egendom och total utanförskap är att räkna med för den som tror på någonting annat än islam.

Det är oerhört svårt att veta hur många människor som dör varje år för sin tro på Jesus och för att de kallar sig kristna. I länder så som Nordkorea finns det inga siffror på avrättningar, inte heller på hur många kristna där bor. I länder där det är krig är det svårt att veta om människor dör på grund av sin tro eller på grund av kriget. Men att det är tusentals som gör det år efter år är något som är säkert. Något annat som är säkert är att 2/3 av alla kristna på jorden idag, ungefär 2,3 miljarder människor, inte lever säkert på grund av sin övertygelse och tro. Det är oerhörda siffror.

Vad kan vi då göra? Vi kan hjälpa organisationer så som Open Doors i sitt arbete och vi kan be.

Förföljda kristna inte ovanligt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *